Carian Terperinci
Pengunjung
8377
Tarikh Kemaskini 2012/05/20
Ringkasan pertanyaan
Apakah solat tarawih yang menjadi popular dalam mazhab Ahli Sunnah dengan berbagai cara perlaksanaannya mendapat tempat di dalam mazhab Ahlul Bait (a.s)?
soalan
Saya ucapkan tahniah kepada seluruh kakitangan Islamquest sempena menjelangnya bulan Ramadhan yang mulia tidak lama lagi. Pertanyaan saya ialah ialah apakah solat tarawih yang menjadi popular dalam mazhab Ahli Sunnah dengan berbagai cara perlaksanaannya itu mendapat tempat di dalam mazhab Ahlul Bait (a.s)?
Jawaban Global
Mereka (mazhab Ahli Bait) menyatakannya sebagai solat nāfilah iaitu didirikan setelah solat isya di setiap malam bulan Ramadhan.[1]
Ahli Sunnah telah memulakan solat ini secara berjemaah atas arahan khalifah kedua mereka.[2] Sebagaimana yang anda sebutkan, jumlah rakaatnya berbeza.[3] Namun berdasarkan riwayat yang telah sampai kepada Ahlul Bait (a.s), Nabi Muhammad (s.a.w) tidak mendirikan solat ini secara berjemaah. Begitu juga dalam hadis-hadis, mendirikan solat ini secara berjemaah adalah bid`ah dan tidak dibenarkan.[4] Manakala[5]
 

[1] Sa`d Abū Jīb, Al-Qāmus al-Fiqhī Lughah wa Isṭilāhan, muka surat 155
[2] Ibn Al-Sharf al-Nawāwī, Sharḥ al-Arba`īn Al-Nawāwiyyah fī Al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah al-Nabawiyyah, muka surat 25.
[3] Bagi mengetahui lebih lanjut tentang bilangan rakaat solat tarawih sepanjang sejarah khulafa dan setelah mereka, sila rujuk pada kitab “Al-Fiqh `Alā Madzāhib al-Arba`ah wa Madzāhib Ahl al-Bayt”, jilid 1 muka surat 474.
[4] Shaiykh Ḥur al-`Āmilī, Wasā’il Shi`ah, jilid 8 muka surat 44, Bab `Adam Jawāz al-Jamā`ah Fī al-Ṣalāh al-Nawāfil Fī al-Shahr Ramaḍān wa lā fī Ghayrih
[5] AyatuLlah Ja`far al-Ṣubḥānī, Al-Inṣāf Fī Masā’il Dām fīha al-Khalāf, muka surat 381
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits