Carian Terperinci

Bank Pertanyaan(Kategori:فایدۀ امام غایب)

  • Apakah prinsip-prinsip falsafah penantian Imam Mahdi (Mahdawiyah)?
    7499 2012/11/22 Teologi Klasik
    Prinsip-prinsip falsafah mahdawiyah dapat diselidiki dari dua arah tujuan: Dari haluan sebab akhir ( العله الغائیه ) dan sebab al-fāʻiliyyah ( العله الفاعلیه ) . Iaitu dari arah kewajaran yang mempuny
  • Apa prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat?
    6692 2012/05/17 Teologi Klasik
    Kemestian luṭf ( kurniaan ) bagi Tuhan Yang Maha Tinggi, kewujudan khalifah, hujjah Ilahi, dan penjagaannya dari segala peristiwa dapat digolongkan sebagai prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat.

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits