Carian Terperinci
Pengunjung
10899
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Kitab-kitab all-inklusif hadis Syiah yang utama?
soalan
Adakah dalam mazhab Syiah terdapat kitab all-inklusif (Jâmi’) hadis seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan Shahih Muslim dalam mazhab Sunni? Jika ada tolong sebutkan kitab-kitab tersebut?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Mazhab Syiah dengan berkat hadis-hadis Rasulullah s.a.w dan Itrahnya, iaitu para Imam Maksum a.s dalam pelbagai bidang, memiliki hadis-hadis muktabar yang sangat kaya. Hal ini disebabkan kerana para Imam Maksum a.s adalah orang-orang yang terdekat kepada Nabi s.a.w dari segi kedudukan dan zaman. Mereka adalah orang-orang maksum dan daripada mereka terdapat banyak hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis.

Pada kesempatan ini kami akan menyebutkan beberapa kitab hadis penting Syiah:

  1. Al-Kâfi karya Tsiqatul Islam Muhammad bin Ya’qub Kulaini Ra, wafat 329 H

  2. Al-Tahdzib karya Syaikh Thusi Ra, wafat 460 H

  3. Al-Istibshâr, karya Syaikh Thusi Ra, wafat 460 H

  4. Man laa Yahdhur al-Faqih karya Syaikh Shaduq Ra, wafat 381 H

  5. Wasâil al-Syiah, karya Syaikh Hurr al-Amili, wafat 1104 H

  6. Bihâr al-Anwâr, Allamah Muhammad Baqir Majlisi, wafat 1110 H

  7. Jâmi’ al-Ahâdits al-Syiah, karya Ayatullah Isma’il Mu’azza Malairi, wafat 1429 H

  8. Software Jâmi’ al-Ahâdits (Nur 2/5) yang dibuat oleh Markaz Komputeri Ulum-e Islami (Nur) yang memuat banyak kitab-kitab hadis Syiah.

Tentu saja harus diperhatikan bahwa kitab-kitab ini di samping sangat berharga dan mengandungi banyak hadis-hadis sahih, namun seluruh hadis di dalamnya tidak kami pandang sebagai muktabar dan sahih. Leh sebab itu, kami mengkaji dan menela’ah satu persatu hadis-hadis ini dan menjelaskan kesahihan dan kecacatan riwayat-riwayat di dalamnya. Atas alasan ini kami berpandangan bahawa satu-satunya kitab yang paling sahih dan muktabar hanyalah al-Qur’an. Sementara saudara-saudara Sunni meyakini bahawa seluruh riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih (dan paling muktabar setelah al-Qur'an).

Untuk informasi lebih jauh, silahkan merujuk pada:

  1. Indeks: Mencari tahu dan memilah hadis-hadis sahih, pertanyaan 1937 (site 2185)

  2. Indeks: Jumlah hadis-hadis sahih dalam kitab Kafi, pertanyaan 1931 (site 4306)

 

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits