Gelişmiş Arama
Ziyaret
17671
Güncellenme Tarihi: 2010/06/02
Soru Özeti
Aristo ilahi peygamberlerden miydi?
Soru
Aristo ilahi peygamberlerden miydi?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Aristo Yunanlı büyük filozof, fizikçi ve bilim adamıdır. Milattan önce 384 yılında Yunan’ın kuzeyinde yer alan Stagiros dünyaya geldi. Babası Makedonya padişahi’nin hekimiydi. Aristo 17 yaşında öğrenim için Atina’ya gitti. Milattan önce 368 yılında Eflatun’un Akademi’sinin üyesi oldu. Ve Eflatun’un ölümüne kadar yanı milattan öce 348 yılına kadar orada kaldı.

O Eflatun’un en büyük ve önde gelen talebesi idi. Üstadı’nın ölümünden sonra Atina’dan ayrıldı ve Assos şehrinde akademi’nin bir şubesini açtı. Orada bölge yöneticilerinden olan Hermias’la tanıştı ve onun yeğeniyle evlendi.

Milattan önce 343 yılında Makedonyalı Filip o dönemde 13 yaşında olan oğlu İskender’i eğitimini üstlenmek için davet etti. Aristo bu teklifi kabul ederek o ahlaki ve ilmi yönden eğitmeye koyuldu. Aristo bu teklifi kabul etmekle tarihte büyük bir ro oynamıştır çünkü birkaç yıl sonra yani MÖ 336 yılında İskender sultan oldu ve dünya fethine başladı. Bu dönemde Aristo da Makedonya’dan ayrılarak Atina’ya döndü. O kendi üstadının yöntemi üzere bir akademi kurdu. Bu akademi bulunduğu bölgenin adıyla anılarak Lykeıon adını aldı.

Lokyum kütüphanesi ve düzenli eğitimi olan bir üniversite idi. Lykeıon’da bir çok araştırmacı ve düşünür ileri düzeyde araştırmalara koyuldular.

Aristo’nun kendisi de bu merkezde eğitimle uğraşıyor ve görüşlerini öğrencilerine sunuyordu. Aristo’dan elimizde bulunan eserler genelde onun talebeleri tarafından kaleme alınan üstatlarının dersleridir.

O yürüyerek ders vermeyi severdi bu yüzden onun felsefesine Meşşa (çok yürüyenler felsefesi) ismi verilmiştir.

İskender MÖ 323 yılında ölür. Yunan’da onun girişimlerine karşı olan kötümserlik sonucu Aristo’nun da talebesi İskender’in girişimlerini tasvip etmekle suçladılar. Bu yüzden Aristo Atina’yı terk etmek mecburiyetinde kaldı ve Evboia da olan Helke’ye gitti ve annesine ait olan mülkte yerleşti bundan kısa bir süre sonra yani MÖ 322 yılında hastalanarak öldü.

Aristo dünyanın en büyük filozofları arasında yer alır. Ve Fizik ve mantıktan tutun ahlak ve siyasete, trajedi ve astronomiye kadar temel olan bütün felsefi ve fikri konular hakkında eşsiz ve ayrıntılı görüş ortaya atmıştır. Özellikle metafizik ve tabiat ötesi konuları hakkındaki görüşleri bütün orta çağ döneminde Avrupa’nın fikri mekteplerine egemen olmuş ve kiliseler tarafından benimsenmiştir. Sonra onun fikirleri Rönesans’a ortam hazırlamıştır.

İslam felsefesinde de onun etkisi diğer Yunanlı filozoflardan daha fazladır. Örneğin Farabi ve İbn-i Sina onun felsefesini takip edenler arasında sayılırlar. Bu iki şahsiyet genelde onun mantık ve felsefedeki görüşlerini açıklamaya çalışmışlardır. Buna göre Aristo asla ilahi peygamberlerden değildir. O sadece büyük ve meşhur bir filozofmuş. Onun taraftarları ona filozofların peygamberi lakabını vermişlerdir.

Son olarak onun bazı hikmetli veciz sözlerini aktaralım:

Bilim öğrenmek yaşlılık dönemi için en iyi hazırlık ve azıktır.

Mutluluk bizim kendi elimizdedir.

Fakirlik devrim ve cinayetin babasıdır

Anlamak yani acıları duymaktır

Karşılığında ücret alınan her iş insanın beynini yer ve yıpratır.

Ümit uyanıklık halinin rüyasıdır.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Mehdi ile irtibat ve ilişki mümkün mü?
  12089 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/20
  Birbirini tanımayan iki kişi arasında ilişkinin kurulması mümkün değildir İlişkinin meydana gelmesi için en azından iki taraftan birinin diğerini tanıması ve sonuçta ona bağlılık duyması onun mehabetini kalbinde oluşturması ile başlayabilir ve sonra karşılıklı bağ ve dostluk oluşmasına yol açabilir.
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5494 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • İslam devletinde medeni kurumların yeri nedir?
  7213 Düzenler 2010/12/04
  Toplumda halk kitleleriyle devlet arasındaki kuruluşlara medeni kurumlar denir. Köy ve şehirlerdeki kooperatifler, dernekler, spor kulüpleri ve birlikler (okul-aile birliği gibi) vb. medeni kurumlara örnek teşkil etmektedirler. Medeni kurumların varlığı halkçı düzenlerin temel özelliklerinden biridir. Bir işi ve mesleği olan herkes bu kurumlara üye olabilirler. Medeni kurumlar, toplumsal ...
 • Şefaatin kıyametteki yeri ve önemi nedir?
  9004 Eski Kelam İlmi 2009/06/17
  Şefaat, zayıf birini güçlendirmek, takviye etmek demektir. Şefi' (şefaat edici) ise ihtiyacı olana yardım eden ve onu mutedil bir duruma getirip ihtiyacını gideren kimsedir. Kıyamette şefaat etmek Allah'a mahsustur. Elbette Yüce Allah bazılarına da başkalarına şefaat etmeleri için izin vermiştir. Bu konu hakkında gelen birçok rivayetten kıyamette şefi'lerin çok olacağı ...
 • Çocukken bir defa kız kardeşimin sütünü içmiş olan amcakızım ile evlenebilir miyim?
  7506 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
  22730 تاريخ بزرگان 2008/07/22
  Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. ...
 • İmamları (a.s) ziyaret etme felsefesi nedir?
  8535 İslam Felsefesi 2011/05/21
  Saygı ve tazim etme eşliğinde herhangi bir şahıs veya şeye yönelik duyulan içsel bir temayül ve eğilime ziyaret denir. İnsanın hakikati ruhu olduğundan ve o da hiçbir zaman fani olmadığından, bir büyük şahsı öldükten sonra ziyaret eden bir insan gerçekte diri bir varlığı ziyaret etmiş, ona eğilim ve temayül ...
 • Acaba Ehlisünnet ile Şia arasında münazaraların yapılmasına taraftar ve teyit ediyor musunuz?
  7490 Eski Kelam İlmi 2011/07/24
  Semavi dinler, özellikle İslam dini diyalog ve görüş alış verişinin yapılmasına önem vermiş/vermekte ve buna has bir ilgi göstermiş ve göstermektedir. Zira dinin temel hedefi insanları saadete tekâmüle ve doğru yola, doğru bir şekilde hidayet etmektir. Bu hedef ve maksadın gerçekleşmesi sadece ve ...
 • Melekler Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bilmekteydiler?
  12160 Tefsir 2011/06/20
  Meleklerin Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bildiği hususunda bir takım ihtimaller beyan edilmiştir:1. Lavh-i Mahfuz kanalıyla Âdem’in zürriyetinin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağı ve kan akıtacağı öğrenilmiştir. 2. İlahi haberler yoluyla öğrenilmiştir.3. Bu konu gerçekte meleklerin öngörüsüydü; çünkü onlar insanın bir takım tabii çelişkiler taşıyan toprak ...
 • Salâvat getirirken Al-i Muhammed’i demezsek niçin savat eksik sayılır?
  15109 Tefsir 2009/07/23
  Al-i Muhammed’e salâvat getirmek bidat olmadığı gibi Kur’an ve hadis ve akıl ve irfanla da uyumludur, çünkü:Bidatin manası dinde olmayan bir şeyi dine dahil etmektir. Biz Al-i Muhammede salâvat getirmenin bidat olmadığını söylüyoruz çünkü bu konu Peygamber ve Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde yer ...

En Çok Okunanlar