جستجوی پیشرفته

گنجینه پاسخ ها(طبقه بندی موضوعی:لاحج)

  • آیا پیامبری به نام «لاحج» داریم؟
    7269 1397/05/25 تاریخ
    روایتی وجود دارد مبنی بر این که لاحج یکی از پیامبران الهی بود ، اما مقام رسالت نداشت. [ 1 ] وی شوهر خاله و پدر خانم حضرت ابراهیم ع بود. [ 2 ] گفتنی است ؛ بسیاری از پیامبران الهی صاحب شریعت و دارای م

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها