Gelişmiş Arama
Ziyaret
4841
Güncellenme Tarihi: 2012/06/07
Soru Özeti
Ebu Leheb muvahhit değil miydi, küfrünün delili sadece peygambere (s.a.a) muhalefet ettiği midir?
Soru
acaba Ebu Leheb’in küfrü putperestliğinden miydi ya peygamberin nübüvvetini inkâr ettiğinden miydi? Bazıları küfrü putperestliğinden değil nübüvveti inkâr ettiğinden dolayı olduğunu iddia etmişlerdir.
Kısa Cevap
Rivayet ve tarihi nakiller esasınca ebu Leheb putperest idi ve onun peygambere (s.a.a.) muhalefet etmesinin nedeni de tevhide karşı olduğundan dolayı idi.
 
Ayrıntılı Cevap
Ebu Leheb muvahhit ve sadece peygamberin (s.a. a.) nübüvvetini inkâr etmiştir iddiası tarihi nâkil ve birçok rivayete terstir. Burada bazılarına işaret edeceğiz:
 1. İmam Sadık (a.s) buyuruyor: “her kim hafta içinde bir defa “tevhit” suresini okumadan ölürse Ebu Lehib’in dini üzerine ölmüştür.[1]  
Tevhit suresinin kâmilen tevhit hakkında olduğuna dikkatle okumamasının Ebu Leheb’in dinine uygun olduğunu ilan edilmesi dakik bir şekilde şu noktaya işaret ediyor ki o muvahhit değildir.
 1. Müşrikler peygamberi (s.a.a.) öldürme niyetine girdikleri vakit o, kabile taassubundan dolayı eli ayağı bir birine karışırcasına Lat ve Uza (iki putun adıdır) adına yemin ederek peygamberi savunacağını söyledi.[2] 
Bu iki putun (Lat ve Uza) adına yemin etmesi onun putperest olduğunu gösteriyor. Elbette sonralarda “leyletü’l mebit’te” kendisi de peygambere suikast düzenlemek isteyen grubun içinde yer alıyor.[3]  
 1. İmam Sadıktan (a.s.) nakil edilmiştir ki “tebbet yeda ebi leheb ve teb” suresini okuduğunuz her vakit Ebu Leheb’e “be dua ediniz”; zira o, hem peygambere (s.a.a) hem peygamberin (s.a.a.) Allah tarafından getirmiş olduğuna (vahye) inanmayan kimselerdendir.[4]   Biliyorsunuz ki peygamberin en asıl çalışmalarından birisi insanları tevhide davet ve putperestlikten uzaklaştırmak idi.
 2. Bu bağlamdadır ki peygamber (s.a.a.) beni Haşim kabilesini topladı ve onları Allaha tapmaya davet etti ve bu bağlamdaki konuşması bitikten sonra Ebu Leheb, küçümsercesine peygambere (s.a.a.) şöyle dedi: bu sözleri söylemek için mi bizi buraya çağırdın?![5]
Ve..
Ebu Leheb’in tevhit inancına sahip olmadığını ispatlayan bu türden deliller oldukça fazladır. Elbette bilinmelidir ki Muaviye ve onun ardından ümeye oğulları kendi ailesinin müşrik olduğunu unutturmak ve Mekke fethine kadar İslam’ın amansız düşmanı olduğunu camianın zihninden temizlemek için Ebu Leheb’in küfrünü büyütmek için çok uğraşmışlardır. Örneğin;  bir gün Muaviye bu hedef doğrultusunda Akil’den şöyle bir soru soruyor: amcan Ebu Leheb hakkında senin görüşün nedir? Akil de zekice maskara edercesine, “cehenneme girdiğinde soluna bak, onu, halanla (ümmü cemil ve Ebu Lehebin eşi) birlikte aynı yatağa girdiklerin göreceksin.[6]  
Ama her halükarda Ehlibeyt düşmanları tarafından yapılan böyleli çalışmaları, bizi Ebu Leheb’i yapmış olduğu kötülüklerinden temizlemeye sürüklememelidir.     
 

[1] Şeyh Saduk, “Sevabul Amal”, Kum: int. Şerif Rezi, 1364, kameri, s. 128.
[2] Şeyh Kuleyni, “Kafi”, Tahran: darul kutubul islamiye, 1365, şemsi, c. 8, s. 277.
[3] Meclisi, Muhammed Bakır, “Biharul Envar”, Beyrut: müessese-i darul Kitap, 1404, kameri, c. 19, s. 50 – 51. 
[4] Şeyh Saduk, “Sevabul Amal”, s. 127.
[5] İbni Şehri Aşub, “Menakibi Ali Ebi Talip”, Kum: int. Allame, 1379, kameri, c. 2 s. 25.
[6] Sakafi, İbrahim, bin. Muhammed, “el – Garat”, Kum: müessese-i darul kitap1410, kameri, s. 381.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Nasıl kötü düşünceleri kendimsen uzaklaştırabilir ve Allah ile irtibatımı daha iyi yapabilirim?
  11910 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İrtibat her zaman iki yönlüdür. Allah ile irtibatımızın bazen kesilmesi ve zayıflaması bizim yönümüzden kaynaklanmaktadır. Ama O her zaman ve her yerde bizimledir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Nerede olursanız Allah sizinledir.[1] O halde Allah ile irtibatımız ...
 • Peygamber Efendimiz (s.a.a) neden kendi evinde defnedildi?
  13165 تاريخ بزرگان 2012/04/11
  Peygamber Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra Müslümanlar Onun mübarek bedeninin defnedileceği yer konusunda ihtilafa düştüler. Kimisi mescide defendilsin, dedi, kimisi de ashabıyla defnedilsin, dedi. Emirü’l-Müminin Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurdu: ‘Allah, peygamberini en temiz mekanda ruhunu aldı; öyleyse vefat ettiği evinde gömülmesi en iyisidir.’[1] ...
 • Abdest ve teyemmümün felsefesi nedir?
  9445 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/12
  Banyo yapıldığı zaman ortaya çıkan şey dış temizliktir. Dış temizliğin yanı sıra, manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Bu da ancak abdest ve gusülle gerçekleşir. Su kullanma imkanı yoksa, manevi ve batıni taharet için, abdest ve guslün yerine teyemmüm alınır. Ama bu, teyemmümün dış temizliğe faydası olmadığı ...
 • İmamlara ait resimlerin şer’i hükmü nedir?
  6625 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/09/07
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İranlılar, Ömer’in eliyle mi Müslüman olmuştur?
  16598 تاريخ بزرگان 2012/01/18
  Eğer tüm İranlıların Ömer’in hâkimiyeti döneminde Müslüman oluşu kastediliyorsa, bu ihtimal kabul edilir değildir; zira İran Arap ve Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce bir grup İranlı diğer ülkelerde bulunuyordu ve onlar İslam’ın doğuşunun ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Ama Ömer’in hâkimiyeti döneminde İslam’ın İran’a girmesi ve Müslümanların davranışları nedeniyle bazı İranlıların ...
 • İslam’da bir bireyden başka bir bireye enerjinin aktarılması kabul edilmekte midir? Bunun şer’i hükmü nedir?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/09/24
  Değerli kullanıcı; Bu fenomenin varlığının esası, onun vasıtasıyla tedavide bulunmak ve hakkında sayılan etkiler henüz ispatlanmış değildir ve bu meseleyi dile getiren kişilerin vehimlerinden kaynaklanmış olması da muhtemeldir. Bundan dolayı bazı büyük taklit mercileri, ipham taşıması nedeniyle soruya cevap vermekten kaçınmışlardır. Her haliyle diğer büyük ...
 • Hz Meryem için cennetten yiyecek ve meyve gönderilmesi nasıl mümkündür? Cennette bulunanlar da dünyaya dönebilir mi?
  15889 Tefsir 2012/05/27
  Ayet ve hadislerde bulunan karine ve delillere binaen Hz Meryem’in yiyeceği direkt olarak ve maddi aracılar kullanılmaksızın Allah tarafından ve cennetten sağlanıyordu. İslami öğretiler esasınca, cennette insanların hayatı ebedi olacak, onlar cennetteki nimet ve lezzetlerden daimi olarak yararlanacak ve nimetler yenilenecektir. Bundan dolayı bu nimetler için bir ...
 • Ramazan ayı orucunu tutmayan bir kimse mübarek ramazan ayının fıtriyesini vermeli midir?
  6554 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/06/14
  Ramazan bayramı akşamı esnasında ergin ve akıllı olan ve fakir ve bir başkasının kölesi olmayan herkesin kendisi ve maiyetinde olanlar için her bir şahıs bağlamında yaklaşık üç kilo buğday veya arpa veyahut hurma veyahut pirinç veya mısır gibi gıdaları müstahak birine vermelidir. Eğer bunlardan birinin parasını verirse ...
 • Acaba İnternet sitelerinden yapılan çalıntılar caiz midir?
  5573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/21
  Mezkûr soruda mevcut fıkhın hükmü peşinde olduğundan dolayı taklidi mercilerin defterlerinden sormayı gerekli gördük dolayısıyla ilgili defterlerden sorduk verdikleri cevaplar şöyledir:Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:
 • İçtihat kaynaklarının aynı olması göz önüne alındığında neden bazı meselelerde bazı müçtehitlerin görüşleri birbirinden farklıdır?
  6503 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Müçtehitler arasında görüş ve fetvanın aynı olması birkaç şeye bağlıdır: 1- İçtihat kaynaklarının aynı olması.2- İçtihadın bağlı olduğu öncül ilimlerde ekol birliği.3- İçtihat ...

En Çok Okunanlar